یقین قوی و صحت معرفت دو عامل ایستادگی در مسیر امام زمان(عج) / دینِ رنگ‌شده فریبی برای استعمار مردم

یقین قوی و صحت معرفت دو عامل ایستادگی در مسیر امام زمان(عج) / دینِ رنگ‌شده فریبی برای استعمار مردم
استاد حوزه علمیه نجف اشرف گفت: دین زیبا است و اگر دیدید آن را رنگ کرده و آرایش می‌کنند بدانید دیگر الهی نیست و دستکاری شده تا مردم را فریب بدهند.

یقین قوی و صحت معرفت دو عامل ایستادگی در مسیر امام زمان(عج) / دینِ رنگ‌شده فریبی برای استعمار مردم

استاد حوزه علمیه نجف اشرف گفت: دین زیبا است و اگر دیدید آن را رنگ کرده و آرایش می‌کنند بدانید دیگر الهی نیست و دستکاری شده تا مردم را فریب بدهند.
یقین قوی و صحت معرفت دو عامل ایستادگی در مسیر امام زمان(عج) / دینِ رنگ‌شده فریبی برای استعمار مردم

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author