یحیی گل‌محمدی: بیشتر گل‌هایمان بعد از دقیقه 75 است/ در طول فصل بازیکنان محروم و مصدوم زیادی داشتیم

یحیی گل‌محمدی: بیشتر گل‌هایمان بعد از دقیقه 75 است/ در طول فصل بازیکنان محروم و مصدوم زیادی داشتیم
سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: بیشتر گل‌های به ثمر رسیده تیم تراکتورسازی تبریز بعد از دقیقه 75 است و اینکه کارشناسان عنوان می‌کنند ما در دقایق پایانی کم آورده و گل دریافت می‌کنیم، صحیح نیست.

یحیی گل‌محمدی: بیشتر گل‌هایمان بعد از دقیقه 75 است/ در طول فصل بازیکنان محروم و مصدوم زیادی داشتیم

سرمربی تیم تراکتورسازی تبریز گفت: بیشتر گل‌های به ثمر رسیده تیم تراکتورسازی تبریز بعد از دقیقه 75 است و اینکه کارشناسان عنوان می‌کنند ما در دقایق پایانی کم آورده و گل دریافت می‌کنیم، صحیح نیست.
یحیی گل‌محمدی: بیشتر گل‌هایمان بعد از دقیقه 75 است/ در طول فصل بازیکنان محروم و مصدوم زیادی داشتیم

View more posts from this author