یاران سعداوی در آخرین دقایق از شکست مقابل پولاد اکسین ایذه گریختند

یاران سعداوی در آخرین دقایق از شکست مقابل پولاد اکسین ایذه گریختند
دیدار تدارکاتی تیم‌های فولاد خوزستان و پولاد اکسین ایذه با نتیجه مساوی به پایان رسید.

یاران سعداوی در آخرین دقایق از شکست مقابل پولاد اکسین ایذه گریختند

دیدار تدارکاتی تیم‌های فولاد خوزستان و پولاد اکسین ایذه با نتیجه مساوی به پایان رسید.
یاران سعداوی در آخرین دقایق از شکست مقابل پولاد اکسین ایذه گریختند

بازی

View more posts from this author