یادواره شهید نواب صفوی در قم برگزار می‌شود

یادواره شهید نواب صفوی در قم برگزار می‌شود
یادواره شهید نواب صفوی در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری در حرم مطهر حضرت معصومه، مدرسه فیضیه و بر سر مزار این شهید بزرگوار برگزار می‌شود.

یادواره شهید نواب صفوی در قم برگزار می‌شود

یادواره شهید نواب صفوی در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنج‌شنبه هفته جاری در حرم مطهر حضرت معصومه، مدرسه فیضیه و بر سر مزار این شهید بزرگوار برگزار می‌شود.
یادواره شهید نواب صفوی در قم برگزار می‌شود

View more posts from this author