یادواره شهدا محلی برای غفلت‌زدایی است

یادواره شهدا محلی برای غفلت‌زدایی است
مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه فرهنگیان کردستان گفت: یادواره‌های شهدا محلی برای غفلت‌زدایی است چون باید همواره به یاد داشته باشیم که برای به‌دست آوردن انقلاب شهیدان زیادی داده‌ایم.

یادواره شهدا محلی برای غفلت‌زدایی است

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در دانشگاه فرهنگیان کردستان گفت: یادواره‌های شهدا محلی برای غفلت‌زدایی است چون باید همواره به یاد داشته باشیم که برای به‌دست آوردن انقلاب شهیدان زیادی داده‌ایم.
یادواره شهدا محلی برای غفلت‌زدایی است

car

View more posts from this author