یادواره شهدای مدافع حرم در رفسنجان برگزار شد

یادواره شهدای مدافع حرم در رفسنجان برگزار شد
نخستین یادواره شهدای مدافع حرم استان کرمان در دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان برگزار شد.

یادواره شهدای مدافع حرم در رفسنجان برگزار شد

نخستین یادواره شهدای مدافع حرم استان کرمان در دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان برگزار شد.
یادواره شهدای مدافع حرم در رفسنجان برگزار شد

اس ام اس جدید

View more posts from this author