یادواره شهدای شیعه و سنی بخش مرکزی درمیان برگزار شد

یادواره شهدای شیعه و سنی بخش مرکزی درمیان برگزار شد
یادواره شهدای شیعه و سنی بخش مرکزی شهرستان درمیان با حضور مردم و مسؤولان و با سخنرانی مسؤول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد‌ کشاورزی خراسان جنوبی برگزار شد.

یادواره شهدای شیعه و سنی بخش مرکزی درمیان برگزار شد

یادواره شهدای شیعه و سنی بخش مرکزی شهرستان درمیان با حضور مردم و مسؤولان و با سخنرانی مسؤول حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در جهاد‌ کشاورزی خراسان جنوبی برگزار شد.
یادواره شهدای شیعه و سنی بخش مرکزی درمیان برگزار شد

View more posts from this author