«یادداشتی» که آب پاکی بر دست گروهک‌های ضدانقلاب ریخت

«یادداشتی» که آب پاکی بر دست گروهک‌های ضدانقلاب ریخت
امروز گروهک‌های ضدانقلاب نقاب دیگری به چهره زده‌اند و از در خیرخواهی مردم درآمده‌ و می‌خواهند بر جنایات خود سرپوش حقوق بشری و عفو بین‌الملل قرار دهند، اما حقیقت همان «یادداشتی» است که سرکرده یکی از تیم‌های وابسته به گروهک دموکرات در گوشه دفتر یاداشتش نوشت: « فکر می‌کردم هنوز هم پایگاه مردمی داریم، اما حقیقت این است که هیچ پایگاهی نداریم.»

«یادداشتی» که آب پاکی بر دست گروهک‌های ضدانقلاب ریخت

امروز گروهک‌های ضدانقلاب نقاب دیگری به چهره زده‌اند و از در خیرخواهی مردم درآمده‌ و می‌خواهند بر جنایات خود سرپوش حقوق بشری و عفو بین‌الملل قرار دهند، اما حقیقت همان «یادداشتی» است که سرکرده یکی از تیم‌های وابسته به گروهک دموکرات در گوشه دفتر یاداشتش نوشت: « فکر می‌کردم هنوز هم پایگاه مردمی داریم، اما حقیقت این است که هیچ پایگاهی نداریم.»
«یادداشتی» که آب پاکی بر دست گروهک‌های ضدانقلاب ریخت

View more posts from this author