گیتی‌پسند به دنبال تداوم پیروزی‌ها با شمس/ پذیرایی فرش آرا مشهد از نماینده قم

گیتی‌پسند به دنبال تداوم پیروزی‌ها با شمس/ پذیرایی فرش آرا مشهد از نماینده قم
از هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال، تیم گیتی‌پسند اصفهان که در رده دوم جدول رده‌بندی قرار دارد از شهروند ساری میزبانی می‌کند.

گیتی‌پسند به دنبال تداوم پیروزی‌ها با شمس/ پذیرایی فرش آرا مشهد از نماینده قم

از هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال، تیم گیتی‌پسند اصفهان که در رده دوم جدول رده‌بندی قرار دارد از شهروند ساری میزبانی می‌کند.
گیتی‌پسند به دنبال تداوم پیروزی‌ها با شمس/ پذیرایی فرش آرا مشهد از نماینده قم

View more posts from this author