گوش‌های شنوا برای سخنان انقلاب اسلامی در جهان وجود دارد/ مشکلات اقتصادی به دست جوانان قابل حل است

گوش‌های شنوا برای سخنان انقلاب اسلامی در جهان وجود دارد/ مشکلات اقتصادی به دست جوانان قابل حل است
سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه گوش‌های شنوایی برای سخنان انقلاب در جهان وجود دارد، گفت: امام (ره) نامه‌ای تاریخی را به گورباچف نوشتند و فرمودند«شما به تاریخ پیوسته‌اید»؛ چراکه نمی‌توانست نیازهای مردم خود را تأمین کند؛ همین محتوا در نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی وجود داشت.

گوش‌های شنوا برای سخنان انقلاب اسلامی در جهان وجود دارد/ مشکلات اقتصادی به دست جوانان قابل حل است

سخنگوی سپاه پاسداران با اشاره به اینکه گوش‌های شنوایی برای سخنان انقلاب در جهان وجود دارد، گفت: امام (ره) نامه‌ای تاریخی را به گورباچف نوشتند و فرمودند«شما به تاریخ پیوسته‌اید»؛ چراکه نمی‌توانست نیازهای مردم خود را تأمین کند؛ همین محتوا در نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی وجود داشت.
گوش‌های شنوا برای سخنان انقلاب اسلامی در جهان وجود دارد/ مشکلات اقتصادی به دست جوانان قابل حل است

View more posts from this author