گور دسته‌جمعی کشف شده در شهر کلور خلخال تاریخی نیست/ آزمایش‌های تشخیص سالیابی درحال انجام است + عکس

گور دسته‌جمعی کشف شده در شهر کلور خلخال تاریخی نیست/ آزمایش‌های تشخیص سالیابی درحال انجام است + عکس
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: گور دسته‌جمعی کشف شده در شهر کلور خلخال تاریخی نیست و این گور از نوع گورهای امانتی و خاکسپاری موقت بوده است.

گور دسته‌جمعی کشف شده در شهر کلور خلخال تاریخی نیست/ آزمایش‌های تشخیص سالیابی درحال انجام است + عکس

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل گفت: گور دسته‌جمعی کشف شده در شهر کلور خلخال تاریخی نیست و این گور از نوع گورهای امانتی و خاکسپاری موقت بوده است.
گور دسته‌جمعی کشف شده در شهر کلور خلخال تاریخی نیست/ آزمایش‌های تشخیص سالیابی درحال انجام است + عکس

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author