گنبدکاووس قطب کشاورزی و مهد اقوام ایران است/ خبرگزاری تسنیم برای موازی‌کواری تاسیس نشده است

گنبدکاووس قطب کشاورزی و مهد اقوام ایران است/ خبرگزاری تسنیم برای موازی‌کواری تاسیس نشده است
مدیرکل امور استان‌های خبرگزاری تسنیم گفت: گنبدکاووس قطب کشاورزی و مهد اقوام ایران است.

گنبدکاووس قطب کشاورزی و مهد اقوام ایران است/ خبرگزاری تسنیم برای موازی‌کواری تاسیس نشده است

مدیرکل امور استان‌های خبرگزاری تسنیم گفت: گنبدکاووس قطب کشاورزی و مهد اقوام ایران است.
گنبدکاووس قطب کشاورزی و مهد اقوام ایران است/ خبرگزاری تسنیم برای موازی‌کواری تاسیس نشده است

خرید اکانت vpn kerio

تکست آهنگ

View more posts from this author