گم شدن 3 نفر اعضای خانواده بر اثر وقوع سیل در علی‌آبادکتول/ جست‌وجو برای کشف اجساد ادامه دارد

گم شدن 3 نفر اعضای خانواده بر اثر وقوع سیل در علی‌آبادکتول/ جست‌وجو برای کشف اجساد ادامه دارد
معاون امداد و نجات هلال احمر استان گلستان از گم شدن سه نفر اعضای خانواده بر اثر وقوع سیل در دهنه زرین‌گل شهرستان علی‌آبادکتول خبر داد.

گم شدن 3 نفر اعضای خانواده بر اثر وقوع سیل در علی‌آبادکتول/ جست‌وجو برای کشف اجساد ادامه دارد

معاون امداد و نجات هلال احمر استان گلستان از گم شدن سه نفر اعضای خانواده بر اثر وقوع سیل در دهنه زرین‌گل شهرستان علی‌آبادکتول خبر داد.
گم شدن 3 نفر اعضای خانواده بر اثر وقوع سیل در علی‌آبادکتول/ جست‌وجو برای کشف اجساد ادامه دارد

View more posts from this author