گلستان الگوی وحدت در کشور است

گلستان الگوی وحدت در کشور است
فرمانده انتظامی گلستان گفت: استان گلستان رنگین‌کمان اقوام است و این نشان می‌دهد تمام اقوام به صورت مسالمت‌آمیز و در وحدت مثال‌زدنی زندگی می‌کنند و این استان می‌تواند برای سایر استان‌های کشور الگو باشد.

گلستان الگوی وحدت در کشور است

فرمانده انتظامی گلستان گفت: استان گلستان رنگین‌کمان اقوام است و این نشان می‌دهد تمام اقوام به صورت مسالمت‌آمیز و در وحدت مثال‌زدنی زندگی می‌کنند و این استان می‌تواند برای سایر استان‌های کشور الگو باشد.
گلستان الگوی وحدت در کشور است

گوشی موبایل

View more posts from this author