گلزنی بازیکن اراکی تیم پلیس عراق به هندی‌ها

گلزنی بازیکن اراکی تیم پلیس عراق به هندی‌ها
رئیس هیات هندبال استان مرکزی گفت: تیم هندبال پلیس عراق در دور اول مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا موفق شد با ارائه بازی خیره‌کننده بازیکنان اراکی خود تیم حریف را از مقابل بردارد.

گلزنی بازیکن اراکی تیم پلیس عراق به هندی‌ها

رئیس هیات هندبال استان مرکزی گفت: تیم هندبال پلیس عراق در دور اول مسابقات قهرمانی باشگاه‌های آسیا موفق شد با ارائه بازی خیره‌کننده بازیکنان اراکی خود تیم حریف را از مقابل بردارد.
گلزنی بازیکن اراکی تیم پلیس عراق به هندی‌ها

View more posts from this author