گلزار شهدای دامغان گل‌باران شد/ برگزاری رژه موتوری در شهر

گلزار شهدای دامغان گل‌باران شد/ برگزاری رژه موتوری در شهر
گلزار شهدای دامغان به مناسبت سوم خرداد گل‌باران و رژه موتوری در این شهر برگزار شد.

گلزار شهدای دامغان گل‌باران شد/ برگزاری رژه موتوری در شهر

گلزار شهدای دامغان به مناسبت سوم خرداد گل‌باران و رژه موتوری در این شهر برگزار شد.
گلزار شهدای دامغان گل‌باران شد/ برگزاری رژه موتوری در شهر

سپهر نیوز

View more posts from this author