گسترش روابط اقتصادی میان عمان و کهگیلویه و بویراحمد/ علاقمندی برای صدور محصولات استان به عمان

گسترش روابط اقتصادی میان عمان و کهگیلویه و بویراحمد/ علاقمندی برای صدور محصولات استان به عمان
سفیر عمان در جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدوارم در آینده نزدیک شاهد گسترش روابط اقتصادی و انتقال صادرات از این استان به عمان باشیم.

گسترش روابط اقتصادی میان عمان و کهگیلویه و بویراحمد/ علاقمندی برای صدور محصولات استان به عمان

سفیر عمان در جمهوری اسلامی ایران گفت: امیدوارم در آینده نزدیک شاهد گسترش روابط اقتصادی و انتقال صادرات از این استان به عمان باشیم.
گسترش روابط اقتصادی میان عمان و کهگیلویه و بویراحمد/ علاقمندی برای صدور محصولات استان به عمان

View more posts from this author