گره‌گشایی‌های اقتصادی از خدمات ارزنده امام حسن عسکری (ع) بود

گره‌گشایی‌های اقتصادی از خدمات ارزنده امام حسن عسکری (ع) بود
مدیر گروه تفسیر و علوم قرآن جامعة‌الزهرا گفت: امام حسن عسکری (ع) دستگیری فراوانی نسبت به افراد مستمند داشتند به طوری که گره‌گشایی و دستگیری‌های اقتصادی و مالی یکی از خدمات امام محسوب می‌شود.

گره‌گشایی‌های اقتصادی از خدمات ارزنده امام حسن عسکری (ع) بود

مدیر گروه تفسیر و علوم قرآن جامعة‌الزهرا گفت: امام حسن عسکری (ع) دستگیری فراوانی نسبت به افراد مستمند داشتند به طوری که گره‌گشایی و دستگیری‌های اقتصادی و مالی یکی از خدمات امام محسوب می‌شود.
گره‌گشایی‌های اقتصادی از خدمات ارزنده امام حسن عسکری (ع) بود

View more posts from this author