گردهمایی فرزندان روح الله(ره) در جیرفت برگزار می‌شود

گردهمایی فرزندان روح الله(ره) در جیرفت برگزار می‌شود
مسئول بسیج دانشجویی شهرستان جیرفت گفت: گردهمایی بزرگ فرزندان روح‌الله(ره) «انقلابیون جوان» دانشگاه‌های شهرستان جیرفت برگزار می‌شود.

گردهمایی فرزندان روح الله(ره) در جیرفت برگزار می‌شود

مسئول بسیج دانشجویی شهرستان جیرفت گفت: گردهمایی بزرگ فرزندان روح‌الله(ره) «انقلابیون جوان» دانشگاه‌های شهرستان جیرفت برگزار می‌شود.
گردهمایی فرزندان روح الله(ره) در جیرفت برگزار می‌شود

View more posts from this author