گرامیداشت حماسه ۹دی در استان‌ها -۵

گرامیداشت حماسه ۹دی در استان‌ها -۵
مراسم گرامیداشت سالروز حماسه مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی در ۹دی‌ماه سال ۱۳۸۸ پیش از ظهر شنبه با حضور اقشار مختلف مردم در زاهدان، کرج و اردبیل همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

گرامیداشت حماسه ۹دی در استان‌ها -۵

مراسم گرامیداشت سالروز حماسه مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی در ۹دی‌ماه سال ۱۳۸۸ پیش از ظهر شنبه با حضور اقشار مختلف مردم در زاهدان، کرج و اردبیل همزمان با سراسر کشور برگزار شد.
گرامیداشت حماسه ۹دی در استان‌ها -۵

View more posts from this author