گرامیداشت حماسه ۹دی در استان‌ها -۱

گرامیداشت حماسه ۹دی در استان‌ها -۱
مراسم گرامیداشت سالروز حماسه مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی در ۹دی‌ماه سال ۱۳۸۸ پیش از ظهر شنبه با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر استان‌های ایران اسلامی برگزار شد.

گرامیداشت حماسه ۹دی در استان‌ها -۱

مراسم گرامیداشت سالروز حماسه مردم ولایت‌مدار ایران اسلامی در ۹دی‌ماه سال ۱۳۸۸ پیش از ظهر شنبه با حضور اقشار مختلف مردم در سراسر استان‌های ایران اسلامی برگزار شد.
گرامیداشت حماسه ۹دی در استان‌ها -۱

View more posts from this author