کوچه و خیابان‌های بابل بیش از 13 سال روکش آسفالت به خود ندیده است

کوچه و خیابان‌های بابل بیش از 13 سال روکش آسفالت به خود ندیده است
شهردار بابل با اشاره به اینکه بابل دارای عقب‌ماندگی‌های زیادی است، گفت: کوچه و خیابان‌های شهر بابل بیش از 13 سال روکش آسفالت به خود ندیده است.

کوچه و خیابان‌های بابل بیش از 13 سال روکش آسفالت به خود ندیده است

شهردار بابل با اشاره به اینکه بابل دارای عقب‌ماندگی‌های زیادی است، گفت: کوچه و خیابان‌های شهر بابل بیش از 13 سال روکش آسفالت به خود ندیده است.
کوچه و خیابان‌های بابل بیش از 13 سال روکش آسفالت به خود ندیده است

خرید vpn فیلترشکن

خبرهای داغ

View more posts from this author