کهگیلویه و بویراحمد در رده 7 استان برتر اجرای جشنواره بین‌المللی فیلم سبز

کهگیلویه و بویراحمد در رده 7 استان برتر اجرای جشنواره بین‌المللی فیلم سبز
مدیرکل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با اجرای خوب جشنواره بین‌المللی فیلم سبز، کهگیلویه و بویراحمد در رده هفت استان برتر اجرای جشنواره بین‌المللی فیلم سبز قرار گرفت.

کهگیلویه و بویراحمد در رده 7 استان برتر اجرای جشنواره بین‌المللی فیلم سبز

مدیرکل محیط زیست استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: با اجرای خوب جشنواره بین‌المللی فیلم سبز، کهگیلویه و بویراحمد در رده هفت استان برتر اجرای جشنواره بین‌المللی فیلم سبز قرار گرفت.
کهگیلویه و بویراحمد در رده 7 استان برتر اجرای جشنواره بین‌المللی فیلم سبز

گوشی موبایل

View more posts from this author