کندوان امروز یک‌طرفه می‌شود/ آغاز محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات پایانی ماه صفر در محورهای مازندران

کندوان امروز یک‌طرفه می‌شود/ آغاز محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات پایانی ماه صفر در محورهای مازندران
رئیس پلیس راه مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی به‌مناسبت روزهای پایانی ماه صفر از امروز در محورهای مازندران آغاز می‌شود.

کندوان امروز یک‌طرفه می‌شود/ آغاز محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات پایانی ماه صفر در محورهای مازندران

رئیس پلیس راه مازندران گفت: محدودیت‌های ترافیکی به‌مناسبت روزهای پایانی ماه صفر از امروز در محورهای مازندران آغاز می‌شود.
کندوان امروز یک‌طرفه می‌شود/ آغاز محدودیت‌های ترافیکی تعطیلات پایانی ماه صفر در محورهای مازندران

View more posts from this author