کمیته داوران این فصل ضعیف عمل می‌کند/ فدراسیون هم در شکست سنگین ما سهم دارد

کمیته داوران این فصل ضعیف عمل می‌کند/ فدراسیون هم در شکست سنگین ما سهم دارد
سرمربی تیم فوتسال بانوان مشکی‌پوشان گفت: فدراسیون و کمیته داوران نقش پررنگی در شکست تیم ما داشتند.

کمیته داوران این فصل ضعیف عمل می‌کند/ فدراسیون هم در شکست سنگین ما سهم دارد

سرمربی تیم فوتسال بانوان مشکی‌پوشان گفت: فدراسیون و کمیته داوران نقش پررنگی در شکست تیم ما داشتند.
کمیته داوران این فصل ضعیف عمل می‌کند/ فدراسیون هم در شکست سنگین ما سهم دارد

View more posts from this author