کمک 30 میلیارد ریالی مردم آذربایجان غربی به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ روزانه 30 کامیون کمک مردمی به مناطق زلزله‌زده اعزام می‌شود

کمک 30 میلیارد ریالی مردم آذربایجان غربی به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ روزانه 30 کامیون کمک مردمی به مناطق زلزله‌زده اعزام می‌شود
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی از کمک 30 میلیارد ریالی مردم این استان به زلزله‌زدگان کرمانشاه خبر داد.

کمک 30 میلیارد ریالی مردم آذربایجان غربی به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ روزانه 30 کامیون کمک مردمی به مناطق زلزله‌زده اعزام می‌شود

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی از کمک 30 میلیارد ریالی مردم این استان به زلزله‌زدگان کرمانشاه خبر داد.
کمک 30 میلیارد ریالی مردم آذربایجان غربی به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ روزانه 30 کامیون کمک مردمی به مناطق زلزله‌زده اعزام می‌شود

View more posts from this author