کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور بیانگر وحدت بین مردم ایران است/ مسؤولان به جوانان اعتماد کنند

کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور بیانگر وحدت بین مردم ایران است/ مسؤولان به جوانان اعتماد کنند
امام جمعه موقت تبریز با بیان اینکه زلزله غرب کشور داغ بزرگی بر دل مردم ایران گذاشت، گفت: مردم با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود وحدت خود را به همگان نشان دادند.

کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور بیانگر وحدت بین مردم ایران است/ مسؤولان به جوانان اعتماد کنند

امام جمعه موقت تبریز با بیان اینکه زلزله غرب کشور داغ بزرگی بر دل مردم ایران گذاشت، گفت: مردم با کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود وحدت خود را به همگان نشان دادند.
کمک به زلزله‌زدگان غرب کشور بیانگر وحدت بین مردم ایران است/ مسؤولان به جوانان اعتماد کنند

View more posts from this author