کمک به رونق تولید، اشتغال و فرهنگ 3 هدف عمده کارآفرین برتر کهگیلویه و بویراحمد

کمک به رونق تولید، اشتغال و فرهنگ 3 هدف عمده کارآفرین برتر کهگیلویه و بویراحمد
کارآفرین برتر کهگیلویه و بویراحمد گفت: هدف از راه‌اندازی واحدهای دنا صنعت، مجتمع ورزشی و کارخانه قند یاسوج کمک به رونق تولید و اشتغال و فرهنگ در این استان بوده است.

کمک به رونق تولید، اشتغال و فرهنگ 3 هدف عمده کارآفرین برتر کهگیلویه و بویراحمد

کارآفرین برتر کهگیلویه و بویراحمد گفت: هدف از راه‌اندازی واحدهای دنا صنعت، مجتمع ورزشی و کارخانه قند یاسوج کمک به رونق تولید و اشتغال و فرهنگ در این استان بوده است.
کمک به رونق تولید، اشتغال و فرهنگ 3 هدف عمده کارآفرین برتر کهگیلویه و بویراحمد

خبرگزاری مهر

View more posts from this author