کمک بازاریان تبریزی به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ پیشگامی سرمربی و کاپیتان تراکتورسازی در جمع‌آوری کمک‌ها+ تصاویر

کمک بازاریان تبریزی به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ پیشگامی سرمربی و کاپیتان تراکتورسازی در جمع‌آوری کمک‌ها+ تصاویر
سرمربی و بازیکنان تراکتورسازی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان کرمانشاه در بازار تبریز حضور یافتند.

کمک بازاریان تبریزی به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ پیشگامی سرمربی و کاپیتان تراکتورسازی در جمع‌آوری کمک‌ها+ تصاویر

سرمربی و بازیکنان تراکتورسازی برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی به زلزله‌زدگان کرمانشاه در بازار تبریز حضور یافتند.
کمک بازاریان تبریزی به زلزله‌زدگان کرمانشاه/ پیشگامی سرمربی و کاپیتان تراکتورسازی در جمع‌آوری کمک‌ها+ تصاویر

View more posts from this author