کمبود فضای کتابخوانی مهمترین مشکل چرام در راه رسیدن به توسعه است

کمبود فضای کتابخوانی مهمترین مشکل چرام در راه رسیدن به توسعه است
مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهمترین مشکل شهرستان چرام در راه رسیدن به توسعه، کمبود فضای کتابخوانی است.

کمبود فضای کتابخوانی مهمترین مشکل چرام در راه رسیدن به توسعه است

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مهمترین مشکل شهرستان چرام در راه رسیدن به توسعه، کمبود فضای کتابخوانی است.
کمبود فضای کتابخوانی مهمترین مشکل چرام در راه رسیدن به توسعه است

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author