کمبود فضای سردخانه‌ای و کشتارگاه دو مشکل بزرگ تولید مرغ در کهگیلویه و بویراحمد

کمبود فضای سردخانه‌ای و کشتارگاه دو مشکل بزرگ تولید مرغ در کهگیلویه و بویراحمد
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حمایت‌هایی که از تولید مرغ در استان می‌شود از کمبود فضای سردخانه‌ای و کشتارگاه به عنوان دو مشکل بزرگ صنعت مرغداری در استان نام برد.

کمبود فضای سردخانه‌ای و کشتارگاه دو مشکل بزرگ تولید مرغ در کهگیلویه و بویراحمد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به حمایت‌هایی که از تولید مرغ در استان می‌شود از کمبود فضای سردخانه‌ای و کشتارگاه به عنوان دو مشکل بزرگ صنعت مرغداری در استان نام برد.
کمبود فضای سردخانه‌ای و کشتارگاه دو مشکل بزرگ تولید مرغ در کهگیلویه و بویراحمد

دانلود فیلم جدید

View more posts from this author