کلنگ‌زنی ساخت نخستین مسجد روی آب کشور در کیش

کلنگ‌زنی ساخت نخستین مسجد روی آب کشور در کیش
کلنگ ساخت نخستین مسجد روی آب کشور در منطقه غرب جزیره کیش و نزدیکی کلبه هور در آخرین روزهای حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این جزیره به زمین زده شد.

کلنگ‌زنی ساخت نخستین مسجد روی آب کشور در کیش

کلنگ ساخت نخستین مسجد روی آب کشور در منطقه غرب جزیره کیش و نزدیکی کلبه هور در آخرین روزهای حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در این جزیره به زمین زده شد.
کلنگ‌زنی ساخت نخستین مسجد روی آب کشور در کیش

View more posts from this author