کفش‌بردار عُلما هستم/ هرکاری بتوانم برای مردم انجام می‌دهم

کفش‌بردار عُلما هستم/ هرکاری بتوانم برای مردم انجام می‌دهم
نماینده جدید ولی‌فقیه در استان فارس در اولین خطبه‌های خود که مصادف با نخستین جمعه ماه مبارک رمضان شده است، گفت: هرکاری بتوانم برای مردم و پیشبرد اهداف انقلاب انجام می‌دهم.

کفش‌بردار عُلما هستم/ هرکاری بتوانم برای مردم انجام می‌دهم

نماینده جدید ولی‌فقیه در استان فارس در اولین خطبه‌های خود که مصادف با نخستین جمعه ماه مبارک رمضان شده است، گفت: هرکاری بتوانم برای مردم و پیشبرد اهداف انقلاب انجام می‌دهم.
کفش‌بردار عُلما هستم/ هرکاری بتوانم برای مردم انجام می‌دهم

View more posts from this author