کشف 800 میلیارد تومان کالای قاچاق در کردستان

کشف 800 میلیارد تومان کالای قاچاق در کردستان
معاون پلیس مبارزه با مواد مخدر فرمانده انتظامی کردستان از کشف 800 میلیارد ریال کالای قاچاق خبر داد.

کشف 800 میلیارد تومان کالای قاچاق در کردستان

معاون پلیس مبارزه با مواد مخدر فرمانده انتظامی کردستان از کشف 800 میلیارد ریال کالای قاچاق خبر داد.
کشف 800 میلیارد تومان کالای قاچاق در کردستان

View more posts from this author