کشف 720 هزار نخ سیگار قاچاق در بندرلنگه

کشف 720 هزار نخ سیگار قاچاق در بندرلنگه
فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه از کشف 62 دستگاه گوشی تلفن‌ همراه و 720 هزار نخ سیگار قاچاق طی دو عملیات در این شهرستان خبر داد.

کشف 720 هزار نخ سیگار قاچاق در بندرلنگه

فرمانده انتظامی شهرستان بندرلنگه از کشف 62 دستگاه گوشی تلفن‌ همراه و 720 هزار نخ سیگار قاچاق طی دو عملیات در این شهرستان خبر داد.
کشف 720 هزار نخ سیگار قاچاق در بندرلنگه

View more posts from this author