کشف 58‌ کیلو تریاک و دستگیری 2‌ قاچاقچی در سرخس

کشف 58‌ کیلو تریاک و دستگیری 2‌ قاچاقچی در سرخس
فرمانده مرزبانی خراسان‌رضوی از کشف 58 کیلوگرم مواد افیونی و دستگیری دو قاچاقچی مواد‌ مخدر توسط مرزداران هنگ سرخس خبر داد.

کشف 58‌ کیلو تریاک و دستگیری 2‌ قاچاقچی در سرخس

فرمانده مرزبانی خراسان‌رضوی از کشف 58 کیلوگرم مواد افیونی و دستگیری دو قاچاقچی مواد‌ مخدر توسط مرزداران هنگ سرخس خبر داد.
کشف 58‌ کیلو تریاک و دستگیری 2‌ قاچاقچی در سرخس

View more posts from this author