کشف 50 میلیاردی اموال مسروقه در قم با انهدام 4 باند سرقت

کشف 50 میلیاردی اموال مسروقه در قم با انهدام 4 باند سرقت
فرمانده انتظامی استان از انهدام 4 باند سرقت و کشف بیش از 50 میلیارد ریال اموال مسروقه در قم خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات پلیس آگاهی به 100 فقره سرقت اعتراف کردند.

کشف 50 میلیاردی اموال مسروقه در قم با انهدام 4 باند سرقت

فرمانده انتظامی استان از انهدام 4 باند سرقت و کشف بیش از 50 میلیارد ریال اموال مسروقه در قم خبر داد و گفت: متهمان در تحقیقات پلیس آگاهی به 100 فقره سرقت اعتراف کردند.
کشف 50 میلیاردی اموال مسروقه در قم با انهدام 4 باند سرقت

View more posts from this author