کشف 430 میلیارد تومان انواع کالای قاچاق در هرمزگان

کشف 430 میلیارد تومان انواع کالای قاچاق در هرمزگان
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش 430 میلیارد تومان و افزایش 21 درصدی ارزش ریالی کالاهای قاچاق، در 8 ماه ابتداامسال خبر داد.

کشف 430 میلیارد تومان انواع کالای قاچاق در هرمزگان

فرمانده انتظامی استان هرمزگان از کشف انواع کالای قاچاق به ارزش 430 میلیارد تومان و افزایش 21 درصدی ارزش ریالی کالاهای قاچاق، در 8 ماه ابتداامسال خبر داد.
کشف 430 میلیارد تومان انواع کالای قاچاق در هرمزگان

View more posts from this author