کشف 30 میلیارد ریال کالای قاچاق در ملارد

کشف 30 میلیارد ریال کالای قاچاق در ملارد
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف کالاهای قاچاق به ارزش 30 میلیارد ریال در شهرستان ملارد خبر داد.

کشف 30 میلیارد ریال کالای قاچاق در ملارد

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف کالاهای قاچاق به ارزش 30 میلیارد ریال در شهرستان ملارد خبر داد.
کشف 30 میلیارد ریال کالای قاچاق در ملارد

View more posts from this author