کشف 30 میلیارد ریال کالای قاچاق در سیرجان

کشف 30 میلیارد ریال کالای قاچاق در سیرجان
فرمانده منطقه انتظامی سیرجان گفت: 500 گونی بسته‌بندی شده لباس قاچاق به وزن 23 تن و به ارزش 30 میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون در محور سیرجان – بندرعباس کشف شد.

کشف 30 میلیارد ریال کالای قاچاق در سیرجان

فرمانده منطقه انتظامی سیرجان گفت: 500 گونی بسته‌بندی شده لباس قاچاق به وزن 23 تن و به ارزش 30 میلیارد ریال از یک دستگاه کامیون در محور سیرجان – بندرعباس کشف شد.
کشف 30 میلیارد ریال کالای قاچاق در سیرجان

خرید vpn روزانه

ورزش و زندگی

View more posts from this author