کشف 239 کیلوگرم تریاک در محور سمیرم به بروجن

کشف 239 کیلوگرم تریاک در محور سمیرم به بروجن
فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف 239 کیلوگرم تریاک طی عملیات مشترک پلیس خبر داد.

کشف 239 کیلوگرم تریاک در محور سمیرم به بروجن

فرمانده انتظامی چهارمحال و بختیاری از کشف 239 کیلوگرم تریاک طی عملیات مشترک پلیس خبر داد.
کشف 239 کیلوگرم تریاک در محور سمیرم به بروجن

View more posts from this author