کشف 212 هزار عدد انواع مواد محترقه در زرندیه

کشف 212 هزار عدد انواع مواد محترقه در زرندیه
فرمانده انتظامی زرندیه از کشف 212 هزار عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان خبر داد.

کشف 212 هزار عدد انواع مواد محترقه در زرندیه

فرمانده انتظامی زرندیه از کشف 212 هزار عدد انواع مواد محترقه در این شهرستان خبر داد.
کشف 212 هزار عدد انواع مواد محترقه در زرندیه

View more posts from this author