کشف 2 تن و 400 کیلو تریاک در سیستان و بلوچستان

کشف 2 تن و 400 کیلو تریاک در سیستان و بلوچستان
فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف 2 تن و 400 کیلو تریاک در درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ و دستگیری 6 قاچاقچی خبر داد.

کشف 2 تن و 400 کیلو تریاک در سیستان و بلوچستان

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از کشف 2 تن و 400 کیلو تریاک در درگیری مسلحانه با سوداگران مرگ و دستگیری 6 قاچاقچی خبر داد.
کشف 2 تن و 400 کیلو تریاک در سیستان و بلوچستان

View more posts from this author