کشف 2 انبار بزرگ قطعات قاچاق موبایل در ایلام

کشف 2 انبار بزرگ قطعات قاچاق موبایل در ایلام
فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: دو انبار بزرگ حاوی انواع لوازم و قطعات موبایل که به صورت غیرمجاز و قاچاق وارد کشور شده بود در ایلام کشف شد.

کشف 2 انبار بزرگ قطعات قاچاق موبایل در ایلام

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت: دو انبار بزرگ حاوی انواع لوازم و قطعات موبایل که به صورت غیرمجاز و قاچاق وارد کشور شده بود در ایلام کشف شد.
کشف 2 انبار بزرگ قطعات قاچاق موبایل در ایلام

View more posts from this author