کشف 170 کیلوگرم تریاک و حشیش/ 6 نفر دستگیر شدند

کشف 170 کیلوگرم تریاک و حشیش/ 6 نفر دستگیر شدند
فرمانده انتظامی استان البرز گفت: 170 کیلو و 580 گرم حشیش و تریاک از یک باند 6 نفره تهیه و توزیع مواد مخدر کشف شد.

کشف 170 کیلوگرم تریاک و حشیش/ 6 نفر دستگیر شدند

فرمانده انتظامی استان البرز گفت: 170 کیلو و 580 گرم حشیش و تریاک از یک باند 6 نفره تهیه و توزیع مواد مخدر کشف شد.
کشف 170 کیلوگرم تریاک و حشیش/ 6 نفر دستگیر شدند

View more posts from this author