کشف 1250 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان قم/ 3 باند منهدم شد

کشف 1250 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان قم/ 3 باند منهدم شد
فرمانده انتظامی قم از شناسایی و انهدام سه باند و کشف یک هزار و 250 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان خبر داد.

کشف 1250 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان قم/ 3 باند منهدم شد

فرمانده انتظامی قم از شناسایی و انهدام سه باند و کشف یک هزار و 250 کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان خبر داد.
کشف 1250 کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان قم/ 3 باند منهدم شد

View more posts from this author