کشف 119 کیلوگرم تریاک در یاسوج

کشف 119 کیلوگرم تریاک در یاسوج
جانشین فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف 119 کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک در یکی از مناطق شهر یاسوج خبر داد

کشف 119 کیلوگرم تریاک در یاسوج

جانشین فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از کشف 119 کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک در یکی از مناطق شهر یاسوج خبر داد
کشف 119 کیلوگرم تریاک در یاسوج

View more posts from this author