کشف یک تابوت سفالی در میدان مرکزی همدان

کشف یک تابوت سفالی در میدان مرکزی همدان
معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان از کشف یک تابوت سفالی در میدان امام(ره) همدان طی عملیات اجرایی پیاده‌راه خبر داد.

کشف یک تابوت سفالی در میدان مرکزی همدان

معاون میراث فرهنگی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری همدان از کشف یک تابوت سفالی در میدان امام(ره) همدان طی عملیات اجرایی پیاده‌راه خبر داد.
کشف یک تابوت سفالی در میدان مرکزی همدان

View more posts from this author