کشف کالای قاچاق میلیاردی در عوارضی تهران- ساوه

کشف کالای قاچاق میلیاردی در عوارضی تهران- ساوه
فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف قطعات خودروی قاچاق میلیاردی در عوارضی تهران- ساوه خبر داد.

کشف کالای قاچاق میلیاردی در عوارضی تهران- ساوه

فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران از کشف قطعات خودروی قاچاق میلیاردی در عوارضی تهران- ساوه خبر داد.
کشف کالای قاچاق میلیاردی در عوارضی تهران- ساوه

View more posts from this author